Frieda Vonderbeck

17.04.2011

Qigong Workshop – Anti Aging

Referent: Zemu Liang, Chinesischer Arzt, Qigong / Taijie-Meister in der Praxisgemeinschaft Ärzte am Neckar, Mannheim